סיכומון של כנס העשור – במעבה ההר!

סיכום שנערך על ידי דניאל ונטורה ופורסם באתר מקביל. מוזמנים לקרוא ולהתרשם מהכנס הנהדר שהיה.

בכדי לקרוא אנא ליחצו על הקישורים מטה:

במעבה ההר במערב בנימין – כנס העשור

 

קישור ל-16 סרטונים: (בעתיד יועלו הקישורים של הצלם של הכנס)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIk61IimYkxp0lmEyGh5w7aLWxh-9hoIW

 

© המידע הועבר אלינו מאת דניאל ונטורה, תודה רבה.

 

 

במעבה ההר במערב בנימין – כנס העשור

במעבה ההר במערב בנימין - תוכנייה של כנס העשור

 

תוכן עניינים [הצגה]

 

הקדמה: המבוא לחוברת הכנס

הקדמה מחוברת הכנס

 

 

מושב ראשון – חפירות חדשות באתרי תקופת הברונזה והברזל בהר אפרים והסביבתו

 

על החפירות בשילה – הרצאה באנגלית
ההרצאה לא הוקלטה אך יש כתבה באנגלית – החל מהדקה ה- 7:15

 

• אתר משלחת שילה

 

האתר המבוצר "גבעת השישה עשר" ליד גבעון

מאת: דר' מיכאל פרייקמן, המכון לארכאולוגיה, אוניברסיטת אריאל
האתר המבוצר "גבעת השישה עשר" ליד גבעון מתקופת הברונזה התיכונה. תוצאות ארבע עונות חפירה ראשונות.

 

 

גבעת שישה עשר

 

 

חפירות חדשות בעוג'א אל-פוקא (אולי עטרות המקראית)

מאת: פרופ' דוד בן שלמה, החוג ללימודי ארץ-ישראל וארכאולוגיה, אוניברסיטת אריאל בשומרון.
האתר נחפר על-ידי אדם זרטל ופורסם כמצודה ישראלית מבוצרת, החולשת על המעיין עין עוג'א וסביבתו.. הזיהוי המשוער עטרות, הנמנית על ערי גבול שבטי אפרים ומנשה. נתגלו בה שלוש שכבות המעידות על פוטנציאל של חפירות מעין אלה.

 

 

החפירות בחלת א-סחריג' אתר משלהי תקופת הברזל ליד ראש העין

מאת: דר' גלעד יטאח, רשות העתיקות.
החפירות בחלת א-סחריג' אתר משלהי תקופת הברזל ליד ראש העין. מדובר בתופעה של בניית עשרות בתי חווה בין תל אפק לבין תל חדיד, אשר הוקמו בעקבות מדיניות מכוונת של האימפריה הניאו-אשורית בדרום מערב-השומרון, אולי בתור בסיס לשליטה על הסביבה

בעקבות מסע סנחריב לארץ ישראל והגליית תושבי ממלכי ישראל, החוקר מצא רשת של כפרים של תושבים שהוגלו מאשור בסביבות ראש העין של היום. הוא מעלה את ההשערה שהיה זה בסיס עורפי לחילות אשור שפעלו בדרום ארץ ישראל

 

 

 

מושב שני – חקלאות ותעשייה באזור ההר בימי קדם

אחסון תת-קרקעי של תבואה ויין בבורות פעמון: דוגמאות משומרון, יזרעאל וגבעון

מאת: דר' נורמה פרנקלין, המכון הארכיאולוגי על-שם זינמן, אוניברסיטת חיפה
בשדרות ההר חצובים באבן בורות פעמון, אשר משמשות לא רק לאגירת מים, טלה גם לממגורות תבואה ומרתפי יין. האחסון מאפשר תנאי אקלים נאותים.

 

 

פרנקלין

 

"…כי כל ביתה לבוש שנים": יצור טקסטיל ביתי בתקופת הברזל 2

דר' דבי קאסוטו, המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן, מכון אולברייט ארכאולוגי ההרצאה תעסוק בזיהוי וניתוח אזורי הפעילות של הנשים במשק הבית

קסוטו

חקלאות שלחין בהר ארץ-ישראל

מאת: פרופ' שמעון דר, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
בהרצאה הוצגו מערכות חקלאיות של שלחין שנחקרו במערב השומרון ובהרי הכרמל. כמו כן תיערך השוואה בין חוקי האימפריה הרומית לחוקים בארץ-ישראל בזיקה לשימוש במים לצרכי חקלאות

 

חקלאות שלחין בארץ ישראל

 

בתי בד מהתקופה העות'מאנית במערות בכפר עין שמס (בית שמש)

מאת: דר' איתן אילון, מרכז אדם ועמלו, מוז"א, מוזאון ארץ-ישראל, תל אביב
בשרידי הכפר הערבי נמצאו שרידי שני בתי בד בתוך מערות: אחת שהיתה שימוש בתקופה הרומית. בתקופה העותמאנית הותקן בה בית בד שרוב חלקיו שרדו. השניים טרם נחפרה. הסיבות לבניית בתי בד הן: מניעת גבבות, הגנה מגשמים וכן אפשרות לעבוד בלילה

בתי בד בית שמש

 

עשור למחקר היין הקדום באזור ההר

מאת: דר' שיבי דרורי, מו"פ אזורי מזרח-יו"ש ובקעת הירדן
עד כה בודדו 20 זני יין תרבותיים, ייחודיים לישראל , המתאימים לייצור יין בעת איכות גבוהה בסטנדרטים מודרניים. בהרצאה הוצגה פריצת דרך בייצור יין מסוג מסוים

 

עשור למחקר היין הקדום

מושב שלישי – גבולות,מלחמות וקדושה – גאוגרפיה היסטורית באזור ההר

בחינה מחודשת לתוואי הגבול שבין אפרים למנשה במזרח השומרון

מאת: דר' שי בר, החוג לארכאולוגיה, אוניברסיטת חיפה,סקר הר מנשה
בחינה מחודשת לתוואי הגבול שבין אפרים למנשה במזרח השומרון מטרת ההרצאה להציג את הדעות הקיימות, לבחון ארכאולוגית את היתכנות הזיהויים הנוספים ובנוסף יבאו הצעות זיהוי חדשות וחיזוקים להצעות קיימות

גבול אפרים ומנשה בחינה מחודשת

הקרב האחרון של שאול בגלבוע וכינונה של מלכות דוד בחברון

מאת: פרופ' גרשון גליל, החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה
בקרב האחרון של שאול המלך בגלבוע, החוקרים לא הצליחו להסביר מדוע הפלישתים חנו באפקה ובני ישראל ביזרעאל. לדעת המרצה, שאול המלך נאלץ לעלות לצפון בגלל גורם חיצוני שאיים על מלכותו.

הקרב האחרון של שאול

חורבן שילה בתקופה ההלניסטית – מי נגד מי?

רעות לויתן בן אריה, יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה איו"ש:
חורבן שילה בתקופה ההלניסטית – מי נגד מי ? בהרצאה ינסו לזהות לאומית את האוכלוסייה שהתיישבה בשילה והקשר לנדידת לאומים אתניים לדרום השומרון בשלהי התקופה ההלניסטית

חורבן שילה

 

הפיכה צבאית במרד הגדול

מאת: דר' מיכאל בן ארי, מכללת אורות ישראל

מיכאל בן ארי, מכללת אורות ישראל: הפיכה צבאית בשנה הרביעית למרד הגדול. השנה הרביעית לדעת המרצה הייתה מהפכנית. המנהיגים הצבאיין לוקחים את ההנהגה ומנסים להציל את ירושלים. לדעת המרצה בשלושת השנים הקודמות נכשלה ההנהגה

בן ארי

 

הגיאוגרפיה הקדושה של השומרונים

מאת: דר' עמיחי שוורץ, המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל בשומרון
הגאוגרפיה הקדושה של השומרונים. המחקר עוסק בעיצוב הגאוגרפי באזור שכם ושרטוטה של מפה גאוגרפית ומנטלית של המקומות הקדושים

השומרונים

 

 

מושב רביעי – מחקרים במעבה האדמה בארץ יהודה

חידושים בחקר מערות ההר המרכזי

עמוס פרומקין חידושים בחקר מערות בהר המרכזי

מאת: פרופ' עמוס פרומקין, המרכז לחקר המערות, המכון למדע כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים.

בהרצאה הוצגו אתרי מערות קארסטיות שהתגלו בעשור האחרון. ראויה לציון המערות שהתגלו בעת חציבת מנהרת המים החמישית לירושלים:

תיעוד פרויקט מערכת המים החמישית לירושלים 2010-2013 הפקה בימוי וצילום: אלול תקשורת חזותית

 

הטכנולוגיה של בתי הבד במורשה

מאת: דר' נחום שגיב, החוג ללימודי ארץ-ישראל, המכללה האקדמית אשקלון
במורשה 26 בתי בד. הם שונים מאלו המקובלים. כנראה אימצו את הטכניקה המקובלת ביוון (תושבי המקום) ההבדך העיקרי שלמתקני הריסוק היה חתך עדשני, המכונים טרפטום. אלו היו מדוייקים ביותר.

מורשה

 

סקר חללים תת קרקעיים בשטח הגן הלאומי מגדל צדק (מגדל אפק)

מאת: בועז לנגפורד, המרכז לחקר המערות, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטנ העברית ירושלים
בסקר אותרו 88 חללים: 57 בורות מים והשאר מערות קבורה מסוגים שונים.

סקר חללים

 

מערכות מסתור מימי מרד בר כוכבא בתילים מקראיים בארץ יהודה – מקרה מבחן מתל לבנין

מאת: מערכות מסתור מימי מרד בר כוכבא בתילים מקראיים בארץ יהודה – מקרה מבחן מתל לבנין.
בהרצאה ידונו מאפייינים האדריכליים המיוחדים של המערכת, ויעשה נסיון למה בחרו דווקא בשיטה מיוחדת. מדובר בתת-טיפוס אדריכלי, שהסתבר ומצוי בעוד אתרים.

תל לבניין

במרכז שמורת עדולם תל גדול שבפסגתו סימני חפירה. בעמק שלרגליו מבחינים בסכר או טרסה במערות הסמוכות נמצאו מערות קבורה, מערות קולומבריום, בורות מים, מערכות מים, מערות מסתור מתקופת בר כוכבא ועוד. בחלק הצפון מזרחי נחשף מתחם קטן של 2 בורות וחדר עם קמרון קשתי בנוי אבני גזית. משקוף מעוטר בשיא הגבעה.

הארכיאולוג פנחס נאמן מזהה כאן את העיר כזיב שבנחל יהודה (יהושע טו, מד') המוזכרת יחד עם קעילה ומראשה. הומזכרת גם בנבואת מיכה המורשתי יחד עם מרשת וגת מרשה ועדולם. המקור

תל גדול שבפסגתו סימני חפירה – גובה 389 מטר. בעמק שלרגליו מבחינים בסכר או טרסה. במערות הסמוכות נמצאו מערות קבורה, מערות קולומבריום, בורות מים, מערכות מים, מערות מסתור מתקופת בר כוכבא ועוד. בחלק הצפון מזרחי נחשף מתחם קטן של 2 בורות וחדר עם קמרון קשתי בנוי אבני גזית. משקוף מעוטר בשיא הגבעה (תמונה). פנחס נאמן מזהה כאן את העיר כזיב שבנחל יהודה (יהושע טו, מד') המוזכרת יחד עם קעילה ומראשה, ונזכרת גם בנבואת מיכה המורשתי יחד עם מרשת וגת מרשה ועדולם. אפשרות זיהוי נוספת היא "לבנה" הידועה שבשפלה (הגם שהזיהוי המקובל הוא בתל בורנה). עמוד ענן

מבט מקרוב

מבט מעל

 

שיטות חדשות לתיארוך דרכים קדומות באזור ההר

מאת: ניצן בן מלך, החוג לארכאולוגיה ותרבותיות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל-אביב.
בהרצאה יוצגו תוצאות התארוך בשיטת הלומינסנציה-האופטית של שני מקטעי דרכים באזור ירושלים.

Luminescence dating refers to a group of methods of determining how long ago mineral grains were last exposed to sunlight or sufficient heating. It is useful to geologists and archaeologists who want to know when such an event occurred. It uses various methods to stimulate and measure luminescence.

It includes techniques such as optically stimulated luminescence (OSL), infrared stimulated luminescence (IRSL), and thermoluminescence dating (TL). "Optical dating" typically refers to OSL and IRSL, but not TL. (הויקיפדיה האנגלית)

 

ניצן בן מלך - שיטות חדשות לתיארוך דרכים קדומות באזור ההר

 

מושב ערב מיוחד

לא הייתי נוכח ואין הקלטה של ההרצאה.

 

ארבעת הרצאות הסיכום

חידושים בחקר מערות
מעמדה של ירושלים

צפון ירושלים ימי בית שני

מרד בר כוכבא מבט ארכאולוגי

 

מדרשת הרי גופנא – מי אנחנו

מדרשת הרי גופנא - מי אנחנו

 

ראו גם: מדרשת הרי גופנא

 

שתפו כתבה זו
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

אל מצודות – דיר קלעה ודיר סמען

טיול בין שתי מצודות ביזנטיות מרשימות מאוד, בנוף מיוחד של דרום-מערב השומרון.
מספר מקמות מוגבל

סיור בגבעת היקבים

סיור מודרך בשרידי ישוב מימי הבית הראשון והשני, ובו ממצא המעיד על עיסוקם העיקרי של תושביו לפני 2500 שנה
בקרוב !!!