קורות מסילת הברזל מלוד ללובאן במלחמת העולם הראשונה

הרצאתו של ד"ר אבי ששון, החוג ללימודי ארץ-ישראל, המכללה האקדמית אשקלון. (אין סרטון).

במקביל להתקדמותם המהירה של כוחות הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה, בפיקודו של הגנרל אלנבי, סללו הבריטים מסילות רכבת לשימושים צבאיים, בקרבת החזית הרחבה. מרבית המסילות היו מסילות צרות (75 או 105 ס"מ) ומהירות הקמה, ושימשו לניוד כוחות ואספקה.

בהרצאה הוצגה אחת ממסילות אלו, מסילה צרה ממישור החוף שיצאה מהכפר ג'ינס הסמוך ללוד, והתפתלה בינות לשיפולי השומרון עד לאזור הכפר לובאן (מזרחית ליישוב בית אריה כיום). המסילה הוקמה במהירות שיא של 6 חודשים בתוואי הררי צר ומפותל, ושימשה את הצבא רק לחודש אחד עד לפריצה הגדולה צפונה והבקעת החזית הטורקית-גרמנית. לאחר המלחמה פורקה, ועל קטעים מחלקה המערבי הוקמה מאוחר יותר שלוחה תקנית לשימוש מחצבות ממשלת המנדט שהוקמו ליד הכפר ומחנות בית נבאללה (כיום מזרחית לשוהם). לשלוחה זו נוספו מאוחר יותר שלוחות צבאיות, לשימוש הצבא הבריטי במחנה בית נבאללה. שרידי תוואי המסילה הלכו ונעלמו עם השנים, עקב שיני הזמן, הקידמה והשיכחה, כולל גם במפות טופוגרפיות. פרט למחקר אחד, שבוצע לפני כ-13 שנה, לא נחקר הנושא לעומקו.

בהרצאה זו יוצג מחקר מעמיק בנושא שנערך לאחרונה, תוך ביצוע סקר לאיתור שרידים בשטח, בהתבסס על מקורות קרטוגרפיים והיסטוריים. במהלך הסקר אותרו לאחר 95 שנה, סוללות עפר ואבן, גשרונים וגשרים, במצבי הישמרות שונים, אך משביעי רצון. חלק ניכר מהתוואי (המצוי בשטח אש צבאי) בולט לעין גם היום, וחלקו אף מתפקד כדרך מודרנית. בהרצאה יוצגו שרידיה של המסילה בנוף, קורותיה ותפקידה במערכה על ארץ-ישראל.

 

שתפו כתבה זו
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

אל מצודות – דיר קלעה ודיר סמען

טיול בין שתי מצודות ביזנטיות מרשימות מאוד, בנוף מיוחד של דרום-מערב השומרון.
מספר מקמות מוגבל

סיור בגבעת היקבים

סיור מודרך בשרידי ישוב מימי הבית הראשון והשני, ובו ממצא המעיד על עיסוקם העיקרי של תושביו לפני 2500 שנה
בקרוב !!!